Vrste naloga

Kreirajte sopstvenu strategiju trgovanja.

Limit (LMT) nalog
Limit (LMT) nalog je nalog koji će biti izvršen po tačno utvrđenoj ceni. On se koristi u situaciji kada klijent kupuje HoV po ceni nižoj od trenutne tržišne cene ili prodaje po ceni koja je viša od trenutne tržišne cene.
Market (MKT) nalog
Market (MKT) nalog je nalog koji će biti izvršen po trenutnoj tržišnoj ceni.
Stop (STP) nalog
Stop (STP) nalog je nalog koji se izvršava po određenoj ceni u sledećim situacijama: prodaja HoV po ceni ispod trenutne i kupovina HoV po ceni iznad trenutne.
Dnevni nalog
Dnevni nalog je nalog koji će biti izvršen u toku radnog dana. Ukoliko se nalog ne izvrši u toku dana, isti postaje neaktivan narednog dana.
Nalog do opoziva
Nalog do opoziva je nalog koji je aktivan sve dok ga klijent ne opozove. Maksimalno moguće izdavanje naloga do opoziva je 90 dana, s tim da klijent može svoj nalog ograničiti i na kraći, ali ne i na duži period. Ukoliko se nalozi ne realizuju, oni ostaju aktivni sve do isteka navedenog perioda ili do opoziva datog naloga u međuperiodu.
Iceberg nalog
Iceberg nalog je nalog delimično skriven od tržišta. Prilikom unosa naloga mora biti specificirana ukupna količina naloga i vidljiva količina naloga. Vidljiva količina je maksimalna količina koja će biti vidljiva na tržištu u bilo kom trenutku. Vidljiva količina se ponaša kao standardan limit nalog. Kada je vidljiva količina iz naloga realizovana u celosti, nova vidljiva količina se automatski obnavlja a nalog sa obnovljenom količinom dobija novi vremenski prioritet. Proces se ponavlja dok se ukupna količina u potpunosti ne realizuje, odnosno dok nalog ne bude povučen.
Fill or Kill (FOK) nalog
Fill or Kill (FOK) nalog je vrsta uslova izvršenja postojećih standardnih naloga u kojoj se nalozi, ukoliko postoje uslovi na tržištu, realizuju u potpunosti (celokupna količina) i to odmah po unosu u knjigu naloga, kroz jednu ili više transakcija. Ukoliko nije moguće realizovati celokupnu količinu odmah, nalog se automatski povlači.
IOC (Immediate or cancel) nalog
IOC (Immediate or cancel) nalog je nalog koji se izvršava delimično ili u potpunosti prilikom unosa u knjigu naloga i sva preostala nerealizovana količina se automatski povlači.