TradeWin24
Kamata na CFD ugovore

Veći leverdž i manji troškovi u odnosu na trgovanje akcijama.

Kamata na CFD ugovore se obračunava dnevno na sve otvorene CFD pozicije koje se u momentu završetka trgovačke sesije tog dana nalaze u Vašem potfoliju. Kamatne stope su raspoređene na bazi vrednosti pozicije:

Kamata na CFD ugovore na akcije

BM - benchmark rate (referentna kamatna stopa Centralnih banaka)

Vrednost portfeljne pozicije na dan preseka CFD kamata na otvorene pozicije
Valuta Pozicija Nivo I Nivo II CFD na akcije
ispod nivoa I
CFD na akcije
između nivoa I
i nivoa II
CFD na akcije
iznad nivoa II
AUD Long/Short 1 140,000 1,400,000 1.242% / -1.758%
(BM +/- 1.5%)
1.242% / -1.758%
(BM +/- 1.5%)
1.242% / -1.758%
(BM +/- 1.5%)
BRL2 Long/Short 1 400,000 4,000,000 5.65% / 1.15%
(BM + 2%/-2.5%)
5.4% / 1.65%
(BM + 1.75%/-2.0%)
5.15% / 2.15%
(BM + 1.5%/-1.5%)
CHF Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.352%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.852%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.352%
(BM +/- .5%)
CZK Long/Short 1 N/A N/A 3.02% / -2.98%
(BM +/- 3%)
3.02% / -2.98%
(BM +/- 3%)
3.02% / -2.98%
(BM +/- 3%)
DKK Long/Short 1 N/A N/A 1.5% / -2.229%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -2.229%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -2.229%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.098%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.598%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.098%
(BM +/- .5%)
GBP Long/Short 1 80,000 800,000 1.563% / -1.437%
(BM +/- 1.5%)
1.063% / -0.937%
(BM +/- 1%)
0.563% / -0.437%
(BM +/- .5%)
HKD Long/Short 1 780,000 7,800,000 2.752% / -0.248%
(BM +/- 1.5%)
2.752% / -0.248%
(BM +/- 1.5%)
2.752% / -0.248%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 N/A N/A 1.5% / -1.641%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.641%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.641%
(BM +/- 1.5%)
NOK Long/Short 1 850,000 8,500,000 1.447% / -1.553%
(BM +/- 1.5%)
0.947% / -1.053%
(BM +/- 1%)
0.447% / -0.553%
(BM +/- .5%)
RUB Long N/A N/A 10.429%
(BM + 5%)
10.429%
(BM + 5%)
10.429%
(BM + 5%)
SEK Long/Short 1 850,000 8,500,000 1.5% / -1.629%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.129%
(BM +/- 1%)
0.5% / -0.629%
(BM +/- .5%)
SGD Long/Short 1 130,000 1,300,000 2.138% / -1.862%
(BM +/- 2%)
2.138% / -1.862%
(BM +/- 2%)
2.138% / -1.862%
(BM +/- 2%)
USD Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.574% / -1.426%
(BM +/- 1.5%)
1.074% / -0.926%
(BM +/- 1%)
0.574% / -0.426%
(BM +/- .5%)
ZAR Long/Short 1 1,500,000 15,000,000 6.589% / 2.089%
(BM + 2% / -2.5%)
6.339% / 2.589%
(BM +1.75% / -2%)
6.089% / 3.089%
(BM +1.5% / -1.5%)

Kamata na CFD ugovore na indekse

Valuta Pozicija CFD kamata na otvorene pozicije
AUD Long/Short 1 1.242% / -1.758%
(BM +/- 1.5%)
CHF Long/Short 1 1.5% / -2.352%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 1.5% / -2.098%
(BM +/- 1.5%)
GBP Long/Short 1 1.563% / -1.437%
(BM +/- 1.5%)
HKD Long/Short 1 2.752% / -0.248%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 1.5% / -1.641%
(BM +/- 1.5%)
USD Long/Short 1 1.574% / -1.426%
(BM +/- 1.5%)

Kamata na CFD ugovore se uvek obračunava na iznos valute u kojoj je ugovor nominovan i to po sledećoj formuli:

Kamata na CFD = I x UPV x N/360 (365 for GBP)
I = Kamatna stopa na ugovor
UPV = Vrednost pozicije na dan obračuna izračunat kao proizvod broja ugovora i cene CFD ugovora na kraju trgovačkog dana.
N = Broj dana na koji se obračunava kamata.