TradeWin24
Kamata na CFD ugovore

Veći leverdž i manji troškovi u odnosu na trgovanje akcijama.

Kamata na CFD ugovore se obračunava dnevno na sve otvorene CFD pozicije koje se u momentu završetka trgovačke sesije tog dana nalaze u Vašem potfoliju. Kamatne stope su raspoređene na bazi vrednosti pozicije:

CFD ugovori na akcije

BM - benchmark rate (referentna kamatna stopa Centralnih banaka)

Vrednost portfeljne pozicije na dan preseka CFD kamata na otvorene pozicije
Valuta Pozicija Nivo I Nivo II CFD na akcije
ispod nivoa I
CFD na akcije
između nivoa I
i nivoa II
CFD na akcije
iznad nivoa II
AUD Long/Short 1 140.000 1.400.000 3,142% / 0,142%
(BM +/- 1,5%)
3,142% / 0,142%
(BM +/- 1,5%)
3,142% / 0,142%
(BM +/- 1,5%)
BRL2 Long/Short 1 400.000 4.000.000 8,4% / 3,9%
(BM + 2%/-2,5%)
8,15% / 4,4%
(BM + 1,75%/-2,0%)
7,9% / 4,9%
(BM + 1,5%/-1,5%)
CHF Long/Short 1 100.000 1.000.000 1,5% / -2,425%
(BM +/- 1,5%)
1% / -1,925%
(BM +/- 1%)
0,5% / -1,425%
(BM +/- ,5%)
CZK Long/Short 1 N/A N/A 4,413% / -1,587%
(BM +/- 3%)
4,413% / -1,587%
(BM +/- 3%)
4,413% / -1,587%
(BM +/- 3%)
DKK Long/Short 1 N/A N/A 0,744% / -2,256%
(BM +/- 1,5%)
0,744% / -2,256%
(BM +/- 1,5%)
0,744% / -2,256%
(BM +/- 1,5%)
EUR Long/Short 1 100.000 1.000.000 1,5% / -2,051%
(BM +/- 1,5%)
1% / -1,551%
(BM +/- 1%)
0,5% / -1,051%
(BM +/- ,5%)
GBP Long/Short 1 80.000 800.000 2,118% / -0,882%
(BM +/- 1,5%)
1,618% / -0,382%
(BM +/- 1%)
1,118% / 0,118%
(BM +/- ,5%)
HKD Long/Short 1 780.000 7.800.000 2,096% / -0,904%
(BM +/- 1,5%)
2,096% / -0,904%
(BM +/- 1,5%)
2,096% / -0,904%
(BM +/- 1,5%)
JPY Long/Short 1 N/A N/A 1,5% / -1,681%
(BM +/- 1,5%)
1,5% / -1,681%
(BM +/- 1,5%)
1,5% / -1,681%
(BM +/- 1,5%)
NOK Long/Short 1 850.000 8.500.000 2,345% / -0,655%
(BM +/- 1,5%)
1,845% / -0,155%
(BM +/- 1%)
1,345% / 0,345%
(BM +/- ,5%)
SEK Long/Short 1 850.000 8.500.000 1,5% / -1,878%
(BM +/- 1,5%)
1% / -1,378%
(BM +/- 1%)
0,5% / -0,878%
(BM +/- ,5%)
SGD Long/Short 1 130.000 1.300.000 3,909% / -0,091%
(BM +/- 2%)
3,909% / -0,091%
(BM +/- 2%)
3,909% / -0,091%
(BM +/- 2%)
USD Long/Short 1 100.000 1.000.000 3,883% / 0,883%
(BM +/- 1,5%)
3,383% / 1,383%
(BM +/- 1%)
2,883% / 1,883%
(BM +/- ,5%)
ZAR Long/Short 1 1.500.000 15.000.000 8,739% / 4,239%
(BM + 2% / -2,5%)
8,489% / 4,739%
(BM +1,75% / -2%)
8,239% / 5,239%
(BM +1,5% / -1,5%)

CFD ugovori na indekse

Valuta Pozicija CFD kamata na otvorene pozicije
AUD Long/Short 1 3,142% / 0,142%
(BM +/- 1,5%)
CHF Long/Short 1 1,5% / -2,425%
(BM +/- 1,5%)
EUR Long/Short 1 1,5% / -2,051%
(BM +/- 1,5%)
GBP Long/Short 1 2,118% / -0,882%
(BM +/- 1,5%)
HKD Long/Short 1 2,096% / -0,904%
(BM +/- 1,5%)
JPY Long/Short 1 1,5% / -1,681%
(BM +/- 1,5%)
USD Long/Short 1 3,883% / 0,883%
(BM +/- 1,5%)

Kamata na CFD ugovore se uvek obračunava na iznos valute u kojoj je ugovor nominovan i to po sledećoj formuli:

Kamata na CFD = I x UPV x N/360 (365 for GBP)
I = Kamatna stopa na ugovor
UPV = Vrednost pozicije na dan obračuna izračunat kao proizvod broja ugovora i cene CFD ugovora na kraju trgovačkog dana.
N = Broj dana na koji se obračunava kamata.