TradeWin24
Kamata na CFD ugovore

Veći leverdž i manji troškovi u odnosu na trgovanje akcijama.

Kamata na CFD ugovore se obračunava dnevno na sve otvorene CFD pozicije koje se u momentu završetka trgovačke sesije tog dana nalaze u Vašem potfoliju. Kamatne stope su raspoređene na bazi vrednosti pozicije:

Kamata na CFD ugovore na akcije

BM - benchmark rate (referentna kamatna stopa Centralnih banaka)

Vrednost portfeljne pozicije na dan preseka CFD kamata na otvorene pozicije
Valuta Pozicija Nivo I Nivo II CFD na akcije
ispod nivoa I
CFD na akcije
između nivoa I
i nivoa II
CFD na akcije
iznad nivoa II
AUD Long/Short 1 140,000 1,400,000 1.323% / -1.677%
(BM +/- 1.5%)
1.323% / -1.677%
(BM +/- 1.5%)
1.323% / -1.677%
(BM +/- 1.5%)
BRL2 Long/Short 1 400,000 4,000,000 4.15% / -0.35%
(BM + 2%/-2.5%)
3.9% / 0.15%
(BM + 1.75%/-2.0%)
3.65% / 0.65%
(BM + 1.5%/-1.5%)
CHF Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.42%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.92%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.42%
(BM +/- .5%)
CZK Long/Short 1 N/A N/A 2.728% / -3.272%
(BM +/- 3%)
2.728% / -3.272%
(BM +/- 3%)
2.728% / -3.272%
(BM +/- 3%)
DKK Long/Short 1 N/A N/A 1.5% / -2.209%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -2.209%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -2.209%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.217%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.717%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.217%
(BM +/- .5%)
GBP Long/Short 1 80,000 800,000 1.354% / -1.646%
(BM +/- 1.5%)
0.854% / -1.146%
(BM +/- 1%)
0.354% / -0.646%
(BM +/- .5%)
HKD Long/Short 1 780,000 7,800,000 1.735% / -1.265%
(BM +/- 1.5%)
1.735% / -1.265%
(BM +/- 1.5%)
1.735% / -1.265%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 N/A N/A 1.5% / -1.767%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.767%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.767%
(BM +/- 1.5%)
NOK Long/Short 1 850,000 8,500,000 1.253% / -1.747%
(BM +/- 1.5%)
0.753% / -1.247%
(BM +/- 1%)
0.253% / -0.747%
(BM +/- .5%)
RUB Long N/A N/A 9.135%
(BM + 5%)
9.135%
(BM + 5%)
9.135%
(BM + 5%)
SEK Long/Short 1 850,000 8,500,000 1.5% / -1.834%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.334%
(BM +/- 1%)
0.5% / -0.834%
(BM +/- .5%)
SGD Long/Short 1 130,000 1,300,000 1.354% / -2.646%
(BM +/- 2%)
1.354% / -2.646%
(BM +/- 2%)
1.354% / -2.646%
(BM +/- 2%)
USD Long/Short 1 100,000 1,000,000 1.582% / -1.418%
(BM +/- 1.5%)
1.082% / -0.918%
(BM +/- 1%)
0.582% / -0.418%
(BM +/- .5%)
ZAR Long/Short 1 1,500,000 15,000,000 6.133% / 1.633%
(BM + 2% / -2.5%)
5.883% / 2.133%
(BM +1.75% / -2%)
5.633% / 2.633%
(BM +1.5% / -1.5%)

Kamata na CFD ugovore na indekse

Valuta Pozicija CFD kamata na otvorene pozicije
AUD Long/Short 1 1.323% / -1.677%
(BM +/- 1.5%)
CHF Long/Short 1 1.5% / -2.42%
(BM +/- 1.5%)
EUR Long/Short 1 1.5% / -2.217%
(BM +/- 1.5%)
GBP Long/Short 1 1.354% / -1.646%
(BM +/- 1.5%)
HKD Long/Short 1 1.735% / -1.265%
(BM +/- 1.5%)
JPY Long/Short 1 1.5% / -1.767%
(BM +/- 1.5%)
USD Long/Short 1 1.582% / -1.418%
(BM +/- 1.5%)

Kamata na CFD ugovore se uvek obračunava na iznos valute u kojoj je ugovor nominovan i to po sledećoj formuli:

Kamata na CFD = I x UPV x N/360 (365 for GBP)
I = Kamatna stopa na ugovor
UPV = Vrednost pozicije na dan obračuna izračunat kao proizvod broja ugovora i cene CFD ugovora na kraju trgovačkog dana.
N = Broj dana na koji se obračunava kamata.