Berzanska akademija

Opšte informacije

 • Saznajte strategiju trgovanja i strategije uspešnog investiranja u berzanske proizvode.
 • Postanite iskusan trejder uz pomoć profesionalnog tima stručnjaka koji imaju višegodišnje iskustvo na ovom polju.
 • Berzanska Akademija je obrazovni centar koji organizuje specijalističke treninge i obuku za berzansko online trgovanje globalnim berzanskim instrumentima.
 • Naša predavanja se održavaju u Beogradu, sa ograničenim brojem polaznika (deset po jednoj grupi), u više termina.
 • Termini predavanja su radnim danima posle 18 h, i/ili subotom od 10 do 15 h.
 • Osnovni kurs za berzanskog trejdera traje 36 časova, i realizuje se u periodu od devet i/ili šest nedelja.

Plan i program


Pojam berze i finansijskog tržišta

Definicija berze, najveće berze na svetu, najvažniji učesnici na tržištu, primarno i sekundarno tržište


Vrste finansijskih instrumenata

Akcije, CFD ugovori, ETF, forex i fjučersi


Fundamentalna analiza

Makroekonomski pokazatelji, faktori kompanije (vesti i objave rezultata), ekonomski kalendar i racio brojevi.

Praktična vežba - simulacija fundamentalne analize na najpoznatijim kompanijama. Svaka situacija je realna i različita a program je osmišljen tako da klijenti vide kakvi su sve scenariji na berzi mogući.


Tehnička analiza

Trend i linije trenda, vrste grafikona, japanske svećice, podrška i otpor, korekcija i zaokret trenda, pokretni proseci, indikatori i oscilatori, poznate formacije na grafikonu

Praktični rad - U okviru ove teme će biti najviše časova i praktičnog rada u koji spada:

 • 1. Učenje crtanja grafikona (na posebnoj platformi) i praktičnoj primeni svega naučenog na samom grafikonu. Biće obrađen veliki broj grafikona (grupno i individualno, na časovima a i kod kuće).
 • 2. Štampani materijal- kao i za ostale oblasti tako i za tehničku analizu, polaznici će dobiti praktikume sa pitanjima i slučajevima Iz prakse (ovaj deo ćemo svi zajedno prolaziti na časovima)
 • 3. Akcije, CFD ugovori, ETF, forex i fjučersi

Proces investiranja

U ovoj oblasti ćemo nadograditi osnovno znanje iz tehničke i fundamentalne analize sa dodatnim znanjem koje je podjednako potrebno za najbolje donošenje odluka.

Teme:

 • • Investicioni i tržišni ciljevi
 • • Realistični ciljevi (problem koji se javlja kada nema realističnih ciljeva)
 • • Izbor odgovarajućeg instrumenta i berze (prilagođeno svakom investitoru individualno)
 • • Investicione strategije (aktivne, pasivne i hibridne)
 • • Sklonost prema riziku
 • • Trejding plan
 • • Case study (konkretni primeri i zadaci)

Korišćenje platforme za davanje naloga

 • • Prikazi na platformi i davanje naloga
 • • Vrste naloga i kada se koji nalog koristi
 • • Vežba - davanje naloga

Upravljanje rizikom

 • • Definicija rizika, neizvesnosti i verovatnoće
 • • Vrste rizika u trejdingu
 • • Osnovni koncept rizik/prinos
 • • Definicija leveridža i margine
 • • Koncept upravljanja rizikom portfolija
 • • Konkretni primeri i zadaci

Psihologija trgovanja

Jedna od najvažnijih oblasti. Iskusni trejderi će sa vama podeliti svoje iskustvo kao i najvažnije stvari na koje morate obratiti pažnju kako biste izbegli greške i psihološke zamke u trejdingu.

Šta ćete naučiti na našoj Trading akademiji?

 • Šta je to inostrano tržište i koje su najveće berze sveta?
 • Kako da izaberete pravi instrument za investiranje
 • Kako da pomoću tehničke i fundamentalne analize procenite pravac kretanja cene
 • Naučićete zašto je bitno imati aktivne i pasivne strategije
 • Imaćete priliku da se upoznate sa radom na jednoj od najsavremenijih TWS platformi na svetu
 • Bićete upoznati sa rizikom i kako upravljati različitim vrstama rizika
 • Uvrstićete opšta pravila psihologije trgovanja u Vaš način razmišljanja i investiranja
 • I još mnogo toga...