Short Selling: Iskoristite prednosti prodaje na kratko

  • Izvor: Investopedia

Short-ovanje ili prodaja na kratko odnosi se na prodaju akcija koje investitor zapravo ne poseduje. Odnosno, prodaju instrumenata koje je investitor prethodno pozajmio. Prodavac namerava da kupi akcije nakon pada cene, jer je sada nabavna cena niža od one po kojoj je prodao.

Na primer, Maki analizira finansijske performanse kompanije Yummy Foods i veruje da će cena akcija potonuti. Kontaktira brokera kako bi prodao 100 akcija ove kompanije. Makijev broker pronalazi 100 akcija u svom portfoliju kako bi mu ih pozajmio. Maki prodaje akcije i transakcija se beleži na njegovom računu. Maki kasnije zatvara short ponovnom kupovinom 100 akcija Yummy-ja kako bi ih vratio svom brokeru. Ako su Makijeva predviđanja tačna, cena akcija će biti niža kada ih bude ponovo kupio te će dobro zaraditi na short-u. Ali, ako nije u pravu, i cena akcija skoči, broker ostvaruje profit dok Maki ostvaruje gubitak.

S obzirom na to da prodavac (shorter) ne poseduje akciju on mora platiti dividendu ili bilo koja prava koja proizilaze iz ove pozajmice.

Video: investopedia.com
Prevod i sinhronizacija: Tradewin24
Music: www.bensound.com