Pregled tržišta 23-27.03.2020

Pregled tržišta 23-27.03.2020

Pregled svetskih finasijskih tržišta sadrži najnovija dešavanja za koja mislimo da su bitna za nastupajuću nedelju. Usled poslednjih svakako istorijskih dešavanja usled Korona virusa i njegovog širenja na skoro sve zemlje sveta, analiziramo poslednje intervencije centralnih banaka, Index SP500, EUR/USD, Zlato, Pšenicu i Naftu.  Naše analize potiču od utemeljene tehničke analize pomoću metode Eliotovih talasa kao i fundamentalnih najnovijih činjenica koje mogu imati uticaja na tržišta. Ovakav pregled objavljivaćemo na našoj naslovnoj web stranci i sekciji edukacije svakog ponedelja pre ili posle zatvaranja tržišta u zavisnosti od vesti i dešavanja na taj dan.