Je li moguće izbeći emotivno investiranje?

  • Izvor: TradeWin24

Emotivno investiranje se dešava uglavnom malim investitorima i najčešće kao posledica medijskog uticaja ili straha. Kako izbeći amatersko ponašanje i minimizirati uticaj euforije ili depresije saznajte u daljem tekstu.

Mali investitori koji ne trguju profesionalno u startu svoju investiciju vezuju za svoj rad i teško zarađen novac, što u startu uvodi u investiranje neželjen uticaj emocije i straha od gubitka.

Gubitak je sastavni bilo koje poslovne aktivnosti, i ne može se izbeći. To je slučaj i sa trgovanjem na berzi. Problem je što ovo ljudi često preskaču očekujući da im jedna investicija obavezno donese zaradu, što se izbegava investiranjem u više pozicija i kreiranjem portfolija, kao što ga ima svaka kompanija (proizvodi ili usluge). Cilj portfolija je uprosečiti dobitke i eventualni gubitak sa konačnim ciljem da se zaradi.

Male investitore najviše privlači mirno tržište sa malom volatilnosti i periodi produženog očekivanja od rasta cena. U uslovima kada je sentiment visok odnosno kada dolazi do turbulencija na tržištu poseban segment predstavlja uticaj iskrivljenih informacija od bližeg i šireg okruženja, kao posledica njihovog subjektivnog prosuđivanja.

Takođe javne informacije-saopštenja obično kaskaju sa događajem koji se već desio, tako da je već ugrađen u cenu. Javna informacija o bul marketu je najčešće zakasneli događaj koji je propušten i koji dovodi do toga da mali investitori najčešće pod uticajem okruženja kupuju na visokim cenama.

U praksi postoji vremenska teorija koju podržavaju empirijski podaci o tome da  mali investitori najčešće kupuju kada je tržišna cena visoka ili najviša, a prodaju kada je tržište na dnu. Ovi zaključci su izveden iz analize kupoprodaje investicionih jedinice fondova u SAD-u u periodu od 1998 do 2009.

Takođe, podaci o individalnim prinosima pojedinaca Morninga stara za deset posmatranih godina su pokazali da pojedinci manju zarađuju od fondova, tačnije zaključno sa 2013 u proseku manje  2,5%.

Kako izbeći ovu tipičnu situaciju? Tipična strategija je uprosečavanje investicije i dobra je za sve tržišne prilike. U slučaju kada ja trend pada, investitor kupuje akcije sve jeftinije i jeftinije. Kada je trend suprotan, iako praviti dobitke, nastavljate sa kupovinom po većim cenama. Ključ strategije je ostati na svom kursu (uprosečiti cenu) osim ako ne dođe bitnih tržišnih promena. Drugi način je kao što je rečeno na početku diversifikacija investicije. Diversifikovan portfolio po pravilu brani investitora kada je tržište u padu.

Podelite na društvenim mrežama: