EPS kao finansijski pokazatelj od izuzetne važnosti

  • Foto: Pixabay
EPS kao finansijski pokazatelj od izuzetne važnosti

Finansijski pokazatelj od izuzetne važnosti je dobit po akciji (earnings per share – EPS).

Pomenuti pokazatelj označava neto dobit po akciji, a dobija se tako što se ukupna neto dobit (dobit nakon odbitka poreza na dobit korporacija) podeli sa brojem emitovanih akcija.

Ukoliko ima više vrsta akcija sa razlicitim nominalnim vrednostima, onda se računa

procentualno ucešce svake serije u ukupnoj dobiti, i taj iznos se deli sa odgovarajućim brojem akcija. Čitanjem ovog pokazatelja investitor može saznati koliko neto dobiti

preduzeća pripada po jednoj akciji. Ukoliko investitor vrši poređenje različitih kompanija preko ovog koeficijenta treba da ima u vidu privrednu granu kompanije, veličinu

kapitala kompanije, kao i da ima određene tzv. repere koji predstavljaju najviši, najniži i prosečan EPS koeficijent koji se ostvaruje kod preduzeća u istoj privrednoj grani.

Takođe, ovaj koeficijent se može porediti i kroz više uzastopnih godina u ciljnoj kompaniji. Svakako, ukoliko je vrednost EPS-a veća kod ciljne kompanije u odnosu na posmatrane repere ili u odnosu na vrednost ovog koeficijenta ciljne kompanije u prethodnim godinama, to znači da

kompanija ostvaruje bolje rezultate, što je svakako povoljnije za klijenta.

Međutim, nikako se ne može izvoditi zaključak o lošim rezultatima ako je vrednost EPS-a pala u odnosu na npr. prethodnu godinu. U tom slučaju, valjalo bi sagledati razloge smanjenja dobiti ili povećanja broja emitovanih akcija.

Korišcenje EPS može biti suočeno i sa problemima i ograničenjima. Jedan među najznačajnijim problemima je taj što izračunavanje EPS može biti pod uticajem računovodstvenih standarda. Drugi je taj što EPS ignoriše vremensku vrednost novca, pa treba izbegavati odlučivanje na bazi njegovih dugoročnih projekcija. Problem je i taj što ne uzima u obzir ni poslovni ni finansijski rizik. Takođe je bitno napomenuti da EPS može rasti sa povećanjem nivoa duga u preduzeću. To može stvoriti pogrešnu sliku u slučaju da je stopa prinosa preduzeća manja od troškova kapitala. U tom slučaju ce EPS rasti, iako se vrednost preduzeća, a time i blagostanje vlasnika smanjuju.