Akcije - Trgujte akcijama kompanija u Evropi, SAD i Aziji

  • Izvor: Investopedia

Trgujte akcijama kompanija u Evropi, SAD i Aziji. Tradewin24 nudi izuzetno niske i transparentne trgovačke provizije.

Akcija je udeo u vlasništvu kompanije ili finansijske imovine. Posedovanje akcija kompanije daje pravo akcionaru na udeo u ostvarenom profitu. Profit kompanije se raspodeljuje akcionarima u vidu dividende. Reč akcija takođe podrazumeva udeo u vlasništvu REIT-a. Kompanije prodaju akcije javnosti sa ciljem da prikupe kapital. U ovom procesu one angažuju investicionu banku koja upravlja procesom prodaje akcija na primarnom tržištu.

Džordž poseduje 100,000 akcija kompanije Slickmart Inc. Od ukupno emitovanih 10,000,000 akcija ove kompanije, on poseduje 1% udela u vlasništvu. I u istom procentu učestvuje u raspodeli dividendi kompanije. Slickmart Inc. je objavio raspodelu profita u iznosu od 1,000,000 $ putem isplate dividendi. Kako bi se profit podjednako raspodelio akcionarima 1,000,000 $ se deli sa 10,000,000 ukupno emitovanih akcija što iznosi 10 centi po akciji. Džordž dobija ček od 10,000 $. Džordž takođe ima pravo da učestvuje na skupštini akcionara kao i pravo glasa u donošenju važnih odluka. 

Video: investopedia.com

Prevod i sinhronizacija: Tradewin24

Music: www.bensound.com