TradeWin24
Marginski kredit

Najpovoljniji način investicionog finansiranja

Prilikom obračuna kamatne stope na balanas marginskog računa, TradeWin24 koristi sistem odvojenog obračuna na osnovu dole navedenih nivoa ostvarenog marginskog kredita. Na primer, za balans preko 1.000.000 USD, prvi 100.000 se naplaćuje po stopi iz "Nivo I" za datu valutu, sledeći 900.000 po stopi iz "Nivo II", itd.

TradeWin24 obračunava kamatu na dnevnoj bazi a iznos stvarne kamate na mesečnom nivou se obračunava trećeg radnog dana u narednom mesecu.

Navedeni nivoi obima korišćenja marginskog kredita (Nivo I, Nivo II..) se mogu menjati s vremena na vreme bez prethodnog obaveštenja klijenata. Ove korekcije se vrše periodično kako bi se ceo sistem prilagodio za promenama u valutnim kursevima.

Kamatne stope koje se primenjuju na marginske kredite

BM - benchmark rate (referentna kamatna stopa Centralnih banaka)

Valuta Raspon Kamatna stopa
USD 0 - 100.000 3,9% (BM + 1,5%)
100.000,01 - 1.000.000 3,4% (BM + 1%)
1.000.000,01 - 3.000.000 2,9% (BM + 0,5%)
3.000.000,01 - 200.000.000 2,7% (BM + 0,3%)
200.000.000,01 + 2,7% (BM + 0,3%)
AUD 0 - 140.000 3,142% (BM + 1,5%)
140.000,01 - 1.400.000 2,642% (BM + 1%)
1.400.000,01 - 140.000.000 2,142% (BM + 0,5%)
140.000.000,01 + 2,142% (BM + 0,5%)
CAD 0 - 140.000 3,097% (BM + 1,5%)
140.000,01 - 1.400.000 2,597% (BM + 1%)
1.400.000,01 - 140.000.000 2,097% (BM + 0,5%)
140.000.000,01 + 2,097% (BM + 0,5%)
CHF 0 - 100.000 1,5% (BM + 1,5%)
100.000,01 - 1.000.000 1% (BM + 1%)
1.000.000,01 - 200.000.000 0,5% (BM + 0,5%)
200.000.000,01 + 0,5% (BM + 0,5%)
CNH 0 - 625.000 5,692% (BM + 5%)
625.000,01 - 6.250.000 5,692% (BM + 5%)
6.250.000,01 - 125.000.000 5,692% (BM + 5%)
125.000.000,01 + 5,692% (BM + 5%)
CZK 0 - 400.000.000 4,413% (BM + 3%)
400.000.000,01 + 4,413% (BM + 3%)
DKK 0 - 120.000.000 3% (BM + 3%)
120.000.000,01 + 3% (BM + 3%)
EUR 0 - 100.000 1,5% (BM + 1,5%)
100.000,01 - 1.000.000 1% (BM + 1%)
1.000.000,01 - 150.000.000 0,5% (BM + 0,5%)
150.000.000,01 + 0,5% (BM + 0,5%)
GBP 0 - 80.000 2,118% (BM + 1,5%)
80.000,01 - 800.000 1,618% (BM + 1%)
800.000,01 - 160.000.000 1,118% (BM + 0,5%)
160.000.000,01 + 1,118% (BM + 0,5%)
HKD 0 - 780.000 3,096% (BM + 2,5%)
780.000,01 - 7.800.000 2,596% (BM + 2%)
7.800.000,01 - 780.000.000 2,096% (BM + 1,5%)
780.000.000,01 + 2,096% (BM + 1,5%)
HUF 0 - 4.500.000.000 5% (BM + 5%)
4.500.000.000,01 + 5% (BM + 5%)
ILS 0 - 80.000.000 5,181% (BM + 5%)
80.000.000,01 + 5,181% (BM + 5%)
INR All 12,6% (BM + 3%)
JPY 0 - 11.000.000 1,5% (BM + 1,5%)
11.000.000,01 - 110.000.000 1% (BM + 1%)
110.000.000,01 - 20.000.000.000 0,5% (BM + 0,5%)
20.000.000.000,01 + 0,5% (BM + 0,5%)
KRW 0 - 120.000.000 3,75% (BM + 2%)
120.000.000,01 - 1.200.000.000 3,25% (BM + 1,5%)
1.200.000.000,01 - 24.000.000.000 2,75% (BM + 1%)
24.000.000.000,01 + 2,75% (BM + 1%)
MXN 0 - 1.900.000 11,427% (BM + 3%)
1.900.000,01 - 19.000.000 10,427% (BM + 2%)
19.000.000,01 - 1.900.000.000 9,927% (BM + 1,5%)
1.900.000.000,01 + 9,927% (BM + 1,5%)
NOK 0 - 850.000 2,345% (BM + 1,5%)
850.000,01 - 8.500.000 1,845% (BM + 1%)
8.500.000,01 - 850.000.000 1,345% (BM + 0,5%)
850.000.000,01 + 1,345% (BM + 0,5%)
NZD 0 - 150.000 2,884% (BM + 1,5%)
150.000,01 - 1.500.000 2,384% (BM + 1%)
1.500.000,01 - 150.000.000 2,134% (BM + 0,75%)
150.000.000,01 + 2,134% (BM + 0,75%)
PLN 0 - 70.000.000 4,297% (BM + 3%)
70.000.000,01 + 5,297% (BM + 4%)
RUB 0 - 660.000.000 12,594% (BM + 5%)
660.000.000,01 + 12,594% (BM + 5%)
SEK 0 - 850.000 1,5% (BM + 1,5%)
850.000,01 - 8.500.000 1% (BM + 1%)
8.500.000,01 - 850.000.000 0,5% (BM + 0,5%)
850.000.000,01 + 0,5% (BM + 0,5%)
SGD 0 - 150.000 3,409% (BM + 1,5%)
150.000,01 - 1.500.000 2,909% (BM + 1%)
1.500.000,01 - 150.000.000 2,409% (BM + 0,5%)
150.000.000,01 + 2,409% (BM + 0,5%)
ZAR 0 - 1.500.000 8,239% (BM + 1,5%)
1.500.000,01 - 15.000.000 7,739% (BM + 1%)
15.000.000,01 - 1.500.000.000 7,489% (BM + 0,75%)
1.500.000.000,01 + 7,489% (BM + 0,75%)